Här hittar du information och tider om våra drop in-seminarier på mässan

Vi bjuder på inspiration och kunskap

Våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap om aktuella branschfrågor. Öppet och kostnadsfritt för alla besökare men kom i tid då platserna är begränsade. Välkomna att inspireras, lyssna och lära!

Program onsdag den 16 oktober

09.30 Karriär i städyrket – ung och framgångsrik   

Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och deras egna erfarenheter om karriär inom yrket.

Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro universitet och Felicia Vang, Enhetschef Städservice Enköpings kommun

10.00 Att driva ett bolag i en lågmarginalbransch är en utmaning

 • Att våga sticka ut, förändra tankesätt och göra saker lite annorlunda gör kanske inte utmaningen lika stor?
 • Kom och lyssna på mig när jag berättar om vikten av att våga och på något sätt bryta ett mönster.
 • Att i det må bra och stå för det du gör att du lyckas ännu lite bättre!

Suzanne Karlsson, Suzz Consulting AB. De senaste 10 åren har hon varit med och drivit upp affärsområden, startat bolag, jobbat med värderingsstyrt förändringsledarskap och utvecklats som ledare. Inspirerat andra med föreläsningar och genom olika artiklar, rekryterat och byggt upp personalgrupper. Suzz drivs av utmaningar och se andra utvecklas, att kunna bidra med sina erfarenheter och kompetenser inom olika områden är något hon brinner för. Att vara sann och ärlig mot sig själv och kunna stå för det hon gör till 100% är Suzz.

10.30 Gå till datadriven städning med hjälp av sensorteknologi och digitala städplaner

Lyssna på hur datadriven städning ändrar branschen och det mätbara värdet som kan uppnås.

 • Vad betyder det för driftsledare, städteam och deras kunder?
 • Vad är värdet och den ekonomiska effekten?

Pernilla Olsson, KAM Tork EasyCube - mjukvara och sensorteknologi för datadriven städning

11.00 Framtidens Innovativa lär- och kontorsmiljöer

Vad innebär det ur ett städperspektiv?

Paula Björkman, Designingenjör, Campuschef Örebro universitet

11.30 – 12.10 Integration och kommunikation över gränser

Under den här föreläsningen kommer Annika att beröra olika processer som sker när vi kommunicerar med varandra. Utöver vårt individuella uttryckssätt påverkar även vår kulturella bakgrund vårt sätta att tolka och förmedla budskap eller information. Genom medvetenhet om hur kultur är en del av vårt kommunikationsmönster kan man skapa förståelse och hitta redskap för god kommunikation.

Annika Malmsten, Prefekt på institutionen för språk, litteratur och interkultur på Karlstads universitet. Hon har föreläst inom ämnet interkultur i 17 år med inriktning mot interkulturell kommunikation, kompetens och affärskulturer. Hon är även certifierad mångfaldscoach.

13.00 Vikten av rätt fothälsa i lokalvårdsyrket

 • Vad du bör tänka på
 • Hur du undviker skador och trötta fötter

Peter Rönn, SIKA Footwear    

13.30 Kunskap är makt - utbilda klokare!

Kompetensutveckling är en avgörande faktor för städbranschen. Att investera i kompetens ger möjlighet att skapa framgångsrika organisationer.

När vi kompetensutvecklar – gör vi det på rätt sätt? Denna skatt av kunskap ska tillvaratas och implementeras i organisationen. Mattias visar hur du kan lyfta din städorganisation genom att välja rätt utbildning till rätt personal och genom skräddarsydda kursplaner för att utbilda klokare och ge positiva sidoeffekter.

Mattias Åkerlund, utbildningsansvarig Cleaning Academy - Supplies Direct Mattias Åkerlund har under sina 25 år i städbranschen i företag som Nilfisk, Diversey och golvtillverkaren Armstrong samlat kunskaper och erfarenheter som har gett en bra insikt i fråga om behov och utmaningar för såväl den enskilde lokalvårdaren som företag/organisationer i branschen. Mattias är SRY-handledare och har med sin långa utbildningserfarenhet, breda kunskap och sitt sinne för humor förmågan att skapa en lugn, angenäm atmosfär. Cleaning Academy är ett av städbranschens ledande utbildningsprogram, som erbjuds av Supplies Direct och Procurator.

14.00 Att städa ger bra träning  

Kommunerna Karlskoga Degerfors kan visa en unik jämförelse mellan städyrket och träning på gymmet. Jobba inom städ är fysiskt men inte tungt.

Ett utvecklingsarbete med forskningsstöd kring muskelstyrka, smärta och makten över vardagen, har genomförts vid städverksamheten i Karlskoga och Degerfors kommuner. Resultaten visade bland annat att städyrket är fysiskt bättre för kroppen än exempelvis kontorsarbete. Varierade uppgifter och rörelser är naturligt för kroppen. I våras lanserade Karlskoga Degerfors sin kampanj ”Ren hård städning”. Vi gjorde en jämförelse med hur man tränar på gymmet och började se väldigt många övningar som påminde om städjobbet.

Eftersom vi vill sprida ett positivt budskap om städyrket tillsammans med städpersonalen skapade vi en serie städ- och träningsbilder som symboliserar mycket glädje och stolthet i det dagliga arbetet – 100 % ren städning!

Ulrika Lundgren, Förvaltningschef och Mikael Nilsson, Verksamhetschef städ, Folkhälsoförvaltningen Karlskoga Degerfors kommuner. Ulrika var den som drog igång utvecklingsarbetet med Örebro Universitet och har lagt mycket tid och resurser på att lyfta städyrket genom certifieringar, utbildningar och att synliggöra personalen på ett positivt sätt. Något som visat resultat i sjukskrivningsprocenten.

14.30 Miljö-kvalitet-arbetsmiljö – Så här jobbar städorganisationen på Örebro universitet

 • Att arbeta kvalitets- och miljömedvetet är ett signum för städorganisationen på Örebro universitet, vilket innebär att verka för en god arbetsmiljö för studenter och personal.
 • Städorganisationen är en svanenmärkt städverksamhet - vad innebär det? De berättar också om sina kvalitetsmätningar enligt ett eget system.
 • Nya lokalvårdare introduceras genom en egen introduktionsutbildning - de berättar kortfattat om den.

Carina Boman Helgesson, Städchef & Marika Krohn, Verksamhetssamordnare Örebro universitet

15.00 Final och prisutdelning i Clean Bright Awards 2019 med efterföljande mingel

Plats: Scenen inne i mässhallens cafée

Program torsdag den 17 oktober

09.15 -10.20 När städplanering med Internet of Things skapar verkligt värde

Tänk dig att:

 • Du själv installerar sensorer där behov finns
 • Sensorerna uppdaterar lokalvårdarnas digitala städscheman automatiskt
 • Du kan ge kunden information om byggnadens användning baserad på fakta och tillsammans med egen professionell kompetens säkra bästa möjliga leverans.

Jørgen Sannesmoen, VD Datec AS, har digitaliserat den norska städbranschen, berätta om CleanPilot Connect - en världsnyhet som öppnar nya digitala möjligheter och förändrar hur vi tänker på IOT-integrering. Jörgen har tagit fram och vidareutvecklar CleanPilot och som de senaste åren digitaliserat över 5.000 lokalvårdare i Norge. Han har hela tiden varit starkt engagerad i utveckling av branschen – dels i styrelsen till RELE Renholdprodukters Leverandørforening och dels som initiativtagare till den digitala ledarkonferensen ”Datec-konferensen”. Han har bland annat blivit belönad med det norska branschpriset NFSR för sina insatser som bidrar till en positiv utveckling av städbranschen. Jørgen är en populär talare som kan förklara det digitala på ett lättförståeligt sätt på äkta ”svorska”.

10.30 Karriär i städyrket – ung och framgångsrik

Lyssna till Marikas & Felicias syn på branschen och deras egna erfarenheter om karriär inom yrket.

Marika Kroon, Verksamhetssamordnare Örebro universitet och Felicia Vang, Enhetschef Städservice Enköpings kommun

11.00 Enkel lokalvårdshantering – live demo av system  

 • Se hur du enkelt kan registrera och uppdatera information om hur dina ytor ska städas. Detta med hjälp av grafiska modeller och/eller listor med information.
 • Beräkna städtider, ta fram kalkylpriser, lägga scheman och hantera lokalvårdsavtal.
 • Via en mobil app har du dessutom möjlighet att följa lokalvårdsarbete i realtid.
 • Lösningen kan även kopplas till ditt ekonomisystem och då kan du använda lösningen till att fakturera lokalvårdstjänster och publicera information.
 • Lokalvårdslösningen är en helhetslösning som täcker allt från försäljning till kvalitetsuppföljning. Alla funktionsdelar är fullt integrerade med varandra men du kan även använda dem separat.

Pali Horvat, Försäljningsansvarig Pythagoras

11.30 Kompetensväxling tillsammans med vården med hjälp av Vårdnära service (VNS)

 • Vad är Vårdnära service (VNS)?
 • Hur kan servicepersonal underlätta för vården så att man frigör mer tid till patienterna?
 • Vad händer inom Region Örebro län runt Vårdnära service?

Katarina Sjöberg Länsstädchef Region Örebro län och Anders Kinnander Länschef Vårdnära service Region Örebro län

13.00 Dags att städa upp i patriarkatet

Varför tjänar människor i lagerbranschen 30% mer än människor i städbranschen trots att utbildningsnivån, arbetstiderna och den fysiska belastningen är likvärdig? Sofia och Linda är övertygade om att det är kopplat till strukturer och invanda idéer om att klassiskt kvinnodominerade yrken har lägre status och inte skall kosta pengar. Städbolaget 50-femme är resultatet av vad som händer när man väljer att vända på begrepp. Här städar kvinnor för samma lön som män i lagerbranschen har.

Sofia Jensfelt har lång erfarenhet av design och marknadsföring. Linda Sletvold Amiri har arbetat med administration och säljsupport under många år. Tillsammans konstaterade de att det saknas män som städar. Både i hemmen och i städbranschen. Den impulsiva och den eftertänksamma slog sina påsar ihop och resultatet blev 50-femme, ett städbolag där endast män utför städtjänsterna och där kvinnor sitter i ledningen.

13.30 Att vända svart till vitt – Fair Play Städ

     

 • Ekonomisk brottslighet i städbranschen.
 • Oseriositet i branschen.
 • Fair Play Städ.

Gesa Markusson, Ledamot Städbranschen Sverige. Tidigare ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Gesa sitter med i olika policygrupper för att komma till bukt med bla ekonomisk brottslighet i branschen. En av frågorna hon driver är Fair Play städ precis som Fair Play bygg gjort och kommer ta med sig idéer och tankar från det projektet. Gesa brinner särskilt för en vit bransch och att öka statusen på städyrket.

14.00 En undersökning om status och attityder och fortsatt utveckling av städyrket – ett                   jämställdhetsprojekt i Städbranschen Sverige     

 • Syftet med denna studie är att identifiera attityder kring städyrket och förslag på åtgärder för att höja yrkets status.
 • Fördomarna och attityderna kring städyrkets låga status har en stark påverkan på jämställdhet och jämlikhet.
 • Studien skall förhoppningsvis bidra till att synliggöra, medvetandegöra och så småningom förändra och utveckla.
 • Denna studie försöker ”ringa in” var problemet ligger och hur vi kan ändra gamla förutfattade meningar och fördomar.

Carina Boman Helgesson, Städchef på Örebro universitet samt sitter i styrelsen för Städbranschen Sverige. Städbranschen brinner hon extra mycket för och job­bar aktivt för att städyrket skall nå en högre status och för att fler ungdomar ska inse vilket fantastiskt roligt arbete det är.

Kent Möller-Andersen, tidigare Städchef på Enköpings kommun, sitter som ledamot i SBS styrelse med fokusområde jämställdhet och integration. Kent har erfarenhet från olika företag som Servum, Östgötastäd och LT Service i olika befattningar.

14.30 Ökad frisknärvaro i Enköpings kommun   

Enköpings kommun ligger långt fram när det gäller att uppmärksamma och motverka sjukfrånvaro bland kommunens städpersonal. Redan för flera år sedan startade städchefen Kent ett projekt för att sänka sjukfrånvaron. Kom och lyssna när de berättar om hur de utbildar för bättre hälsa.

Kent Möller-Andersen och Ulrika Dahlin, utbildningsansvariga lokalvårdsenhetens Enköpings Kommun

Besök mässan kostnadsfritt!

16-17 oktober 2019 Conventum Arena , Örebro
Anmälan dig här!